Dominee J.C. v.d. Putte spreekt bij de Protestantse Gemeente Woensdrecht

Foto: Jan Krijtenburg

Zondag 1 november spreekt dominee J.C. v.d. Putte uit Zierikzee bij de Protestantse kerk in Ossendrecht.

De zondagse diensten van de Protestantse Gemeente Woensdrecht worden gehouden in het monumentale kerkje aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht.

De dienst begint zondags om 09:45 uur.

Aanmeldingen

Omdat er, in verband met het corona-virus, per kerkdienst maar een beperkt aantal kerkbezoekers binnen mogen zijn, moet er met aanmeldingen gewerkt worden.
Wanneer u deze kerkdiensten bij wilt wonen wordt u verzocht zich hiervoor aan te melden bij de scriba. Dit kan per mail, [email protected]. Daarvoor krijgt u de gelegenheid van de maandag tot en met de vrijdag om 17.00 uur voorafgaand aan de zondagse kerkdienst.

Deze procedure geldt voorlopig voor onbepaalde tijd.. Mochten er zich voor deze dienst meer dan het toegestane aantal gemeenteleden aanmelden, dan wordt u verplaatst naar de volgende kerkdienst, dus een week later. Mocht dit laatste bij u het geval zijn, dan krijgt u daar bericht over.

Meer informatie

 

Reacties