Dienstverlening gemeente Woensdrecht voorlopig nog op afspraak

Foto: Jan Krijtenburg

De vanwege de corona-crisis genomen maatregel dat de dienstverlening van de gemeente Woensdrecht alleen op afspraak gebeurt, wordt ook na 1 september voortgezet.

Vanwege de coronacrisis werd eerder besloten alleen op afspraak te werken en niet met vrije inloop uren bij de receptie en balies in het gemeentehuis. In eerste instantie gold deze maatregel tot 1 september 2020. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten deze maatregel ook daarna voort te zetten, in ieder geval tot zo lang geadviseerd wordt om anderhalve meter afstand te houden.

Waarom op afspraak

Hoewel de corona-maatregelen versoepelen, blijft een van de basisregels om anderhalve meter meter afstand van anderen te houden. Door op afspraak te werken kunnen we hier voor de klant optimaal invulling aan geven bij de balies. Een bijkomend voordeel is dat we vooraf al weten hoeveel mensen er komen en voor welk product zij komen. Hierdoor kunnen we plannen en wachttijden voorkomen.

Burgemeester Adriaansen: “De ervaring met het werken op afspraak de afgelopen periode is positief. Bij het nemen van het besluit om deze werkwijze voorlopig aan te houden is daarnaast gekeken naar hoe we ook in de toekomst veilig en servicegericht vorm kunnen geven aan onze dienstverlening. Het feit dat mensen direct aan de beurt zijn en gelijk geholpen kunnen worden door de juiste medewerker is een groot voordeel”.

Digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening van de gemeente biedt – zeker nu- uitkomst voor meerdere zaken. Inwoners hoeven bijvoorbeeld niet meer naar het gemeentehuis te komen voor het opvragen van een uittreksel (persoonsgegevens BRP/burgerlijke stand), het doorgeven van een verhuizing, geboorteaangifte doen, het doen van een bouwmelding of het doorgeven van een vermist paspoort of rijbewijs. Een volledig overzicht van de digitale producten is te vinden op onze website: www.woensdrecht.nl . Is het wel nodig om langs te komen op het gemeentehuis, dan kan dat op afspraak.

Zelf een afspraak maken

Inwoners kunnen zelf online een afspraak maken wanneer het hen schikt via www.woensdrecht.nl/afspraak. Lukt dit niet, of heeft men aanvullende vragen, dan kan er altijd gebeld worden met de servicelijn via tel. 140164. Lukt ook dat niet dan kan eventueel zelfs een afspraak bij de balie gemaakt worden, hoewel dat, in verband met de corona-crisis niet aanbevolen wordt.

Door het maken van een afspraak kan er beter gestuurd worden op de klantstromen waardoor de wachttijden tot een minimum worden beperkt.

Reacties