Corona taalachterstand bij kinderen beperkt door extra inspanning

Monique Swagemakers van To-Taalhuis
Foto: Jan Krijtenburg

Dankzij de inzet van kinderopvang, basisscholen en het (zomer)programma van het To-Taalhuis  lijkt het tot nu toe mee te vallen met de taalachterstanden die kinderen opgelopen hebben door de coronacrisis.

Kinderen blijven Taalfit dankzij T0-Taalfit zomerweken

De voorzichtige conclusie in de gemeente Woensdrecht is, dat het tot nu toe mee lijkt te vallen met de taalachterstanden die kinderen opgelopen hebben door de lockdown en gesloten scholen als gevolg van de coronacrisis.
De inzet van kinderopvang, basisscholen en het (zomer)programma van het To-Taalhuis lijkt zijn vruchten af te werpen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “Naar school gaan is voor kinderen van groot belang. Om hun kennis en vaardigheden te vergoten maar ook voor hun sociaalemotionele ontwikkeling. Op het moment dat kinderen voor een langere periode niet naar school kunnen, wil je voorkomen dat er achterstanden ontstaan. De coronagerelateerde schoolsluiting dit voorjaar én de zomervakantie zorgde voor een veel langere onderbreking dan anders. Gevreesd werd voor taalachterstanden, zeker als Nederlands thuis niet als taal gesproken wordt. Het To-Taalhuis staat in goed contact met deze gezinnen en ontwikkelde een zomerprogramma voor kinderen om ‘taalfit’ te blijven. Dat bleek een schot in de roos.”

Talig, sportief en gezellig programma

Monique Swagemakers, VVE-/Taalcoördinator in Woensdrecht licht toe: “Vanuit het To-Taalhuis verleenden we in de coronaperiode al ondersteuning aan kinderen om te kunnen blijven leren. We zagen het positieve effect en zo ontstond het idee om de To-Taalfit zomerweken te organiseren. Samen met Bibliotheek West-Brabant en de buurtsportcoach van de BWI hebben we een taalrijk en sportief programma in elkaar gezet.”

Een 35-tal basisschoolkinderen uit de gehele gemeente en enkele leerlingen van de Internationale Schakel Klas hadden voor twee vakantieweken de mogelijkheid om aan te sluiten. Het programma was deels online, deels op locatie in de Bibliotheek of het Soccercentrum. In twee leeftijdsgroepen gingen de kinderen aan de slag met verhalen uit (prenten)boeken en creatieve opdrachten. Tijdens de sportmix zorgde de gemeenschappelijke
taal van het sporten voor veel lol en gezelligheid.

“De kinderen hebben genoten van de To-Taalfitweken. Het was talig, sportief en gezellig.
Via foto’s en filmpjes konden we ook de ouders erbij betrekken. Ook de organiserende partijen zijn enthousiast. Het is echt voor herhaling vatbaar,” aldus Swagemakers. “Door samenwerking met Jeugdland Hoogerheide kon een deel van de kinderen ook nog een week meedoen met kindervakantiespel. Zo was het een zomer vol activiteiten!”

Op naar volgend jaar

Het To-Taalhuis hoopt ook volgende zomer weer een vakantieprogramma uit te kunnen rollen. Het aanspreken van de creativiteit van kinderen krijgt daarin een grotere rol. Binnenkort gaan de partners al bekijken of het aanbod en de duur van de To-Taalfit weken uitgebreid kunnen worden. En de scholen worden nauwer betrokken bij de promotie, aanmelding en locatiekeuze. Wellicht kunnen zij zelfs een rol vervullen bij de uitvoering van
het programma.

Van der Beek: “Dit soort initiatieven zijn enorm goed om kinderen op een leuke manier met taal bezig te laten zijn. De To-Taalfitweken waren er voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Maar ook op jongere leeftijd is er extra aandacht besteed aan taal. Zo draaide Stichting Jongleren in het kader van voor- en vroegschoolse educatie met de jongste kinderen een extra taalprogramma. Zo’n 21 kinderen deden hier drie ochtenden per week aan mee op drie locaties. Taal doen we samen in Woensdrecht!”

Reacties