Corona situatie in de gemeente Woensdrecht

Foto: Jan Krijtenburg

Woensdagmiddag werd in een persconferentie informatie gegeven over de corona situatie in de gemeente Woensdrecht.

De persconferentie zelf was ook aangepast in verband met de corona maatregelen. De hele raadszaal werd gebruikt zodat alle deelnemers minimaal anderhalve meter van elkaar af konden zitten,

Minimaal anderhalve meter tussen de aanwezigen

Corona gevallen

Burgemeester Adriaansen gaf een update van de gegevens zoals door de GGD verstrekt. Er zijn dertien corona besmettingen bekend bij inwoners van de gemeente Woensdrecht en nog géén overleden corona patiënt. Vorige week waren er zes bekende gevallen dus er is wel een forse stijging. In de hele regio Midden en West Brabant zijn zestienhonderdzesenzeventig besmettingen gemeld door de GGD.

Ook in de gemeente Woensdrecht is de noodverordening van kracht. Wel zijn de regels voor recreatieparken iets soepeler dan in Zeeland. Er mogen geen overnachtingen worden aangeboden maar voor arbeidsmigranten wordt een uitzondering gemaakt, evenals voor zorgverleners die dicht bij hun werk moeten overnachten. De gemeente heeft de verschillende recreatie-ondernemers in Woensdrecht bezocht om de uitvoering van de regels te bespreken. De burgemeester zei dan ook dat gemeente en recreatie ondernemers in deze crisis niet tegenover elkaar, maar naast elkaar moeten staan.

Handhaving

De noodverordening wordt gehandhaafd door politie en BOA’s. Er zijn tot nu toe alleen waarschuwingen gegeven.

Enkele ‘knelpunten’ waren

  • De speelplaats in Ossendrecht tegenover de bakker, waar veel te veel kinderen en ouders dicht bij elkaar stonden.
  • Toertochten van wielren- en mountainbike- groepen, ook uit  België.
  • Terrassen bij afhaal gelegenheden waar de afgehaalde producten op het terras gebruikt werden.

Voor jongeren is het afstand houden soms extra lastig. De jongerenwerkers, BOA’s en politie spreken jongeren hier op aan. Het motto is hier “Slim chillen is corona killen”.

De burgemeester vindt het bemoedigend dat het merendeel van de inwoners van Woensdrecht zich keurig aan de regels van de noodverordening houdt.

Sociaal domein

Wethouder Lars van der Beek gaf een toelichting op de situatie voor wat betreft het sociaal domein

Jongeren

Bij De Meulenrakkers in Ossendrecht is een opvang ingericht voor kwetsbare kinderen, kinderen die door hun thuissituatie, om wat voor reden dan ook, niet thuis kunnen blijven.

In tegenstelling tot wat uit andere plaatsen gemeld wordt, zijn er in de gemeente Woensdrecht nog geen kinderen uit het zicht verdwenen.

Ouderen

Ruim zeventien procent van de inwoners van de gemeente Woensdrecht is zeventig jaar oud of ouder en behoort dus tot de ‘risicogroep’ voor corona-besmetting.
Om de eenzaamheid voor deze groep tegen te gaan zijn er een aantal burger initiatieven zoals bijvoorbeeld door Woensdrecht Werkt.
De gemeente roept mensen op om ouderen niet fysiek te bezoeken maar contact te houden via telefoon of videobellen met bijvoorbeeld Skype.
De ouderencoördinator van de BWI heeft een belcirkel opgezet voor regelmatig contact met ouderen.

Kwetsbare medemensen

Voor kwetsbare medemensen is er een website, https://corona.steffie.nl/nl/, waar alles over het corona-virus wordt uitgelegd in een video. Daar wordt uitgelegd wat je wel en niet moet doen om jezelf en anderen te beschermen tegen het corona-virus.

ZZP’ers en andere ondernemers in Woensdrecht

Wethouder Henk Kielman gaf een toelichting op de gevolgen voor de economie in Woensdrecht.

Zeker twintig procent van de Nederlanders ziet het inkomen dalen door de corona-crisis.
Mensen die door de corona-crisis in acute geldnood komen kunnen aankloppen bij het voorzieningenteam van de BWI.
Facturen van ondernemers worden door de gemeente snel betaald.
Woningbouwverenigingen en andere instellingen zullen minder snel afsluitingen en uitzettingen doen en ook met deurwaarders afgesproken om te proberen problemen te voorkomen.

Burgemeester Adriaansen en wethouder economie hebben een brief naar ZZP’ers en andere ondernemers in Woensdrecht gestuurd over de problemen rond de corona-crisis. Daarin wordt onder andere verwezen naar de speciale pagina voor ZZP’ers en andere ondernemers op de website van de gemeente Woensdrecht ( www.woensdrecht.nl/home/nieuwsberichten_43424/item/corona-informatie-voor-ondernemers-en-zzpers_170383.html ).

Eén van de zaken die, vooral in Putte, veel invloed hebben op de omzet van bedrijven is het feit dat Belgen niet meer naar Nederland mogen komen. Veel Belgen uit Putte liepen de paar honderd meter naar de Albert Heijn of Jumbo en andere winkels in Putte en moeten nu naar Belgische supermarkten, kilometers verderop. De winkels en bedrijven in Putte lopen daardoor veel omzet mis maar ook elders in de gemeente Woensdrecht is dit merkbaar.

Er zijn momenteel tweehonderdachtendertig aanvragen voor de Tozo regeling voor ZZP’ers en ondernemers.

Gestrand in het buitenland

Momenteel zijn er nog drie inwoners van Woensdrecht door de corona-crisis gestrand in het buitenland, met name in Australië en de Filipijnen. Met Buitenlandse Zaken wordt gewerkt aan de terugkeer van deze mensen.

Reacties