Cadeau voor mantelzorgers in Woensdrecht

Foto: Jan Krijtenburg

Mantelzorgers uit de gemeente Woensdrecht worden ook dit jaar in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor hun inzet.

Het college heeft besloten hen te belonen met een VVV-cadeaukaart van 50 euro. Tijdens de Woensdrechtse Dag van de Mantelzorg op 17 november a.s. zal wethouder Lars van der Beek stilstaan bij hun bijzondere
inspanningen voor de samenleving.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving, een familielid, vriend of kennis. Het Woensdrechtse mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden meer dan de gebruikelijke zorg verlenen aan iemand die in de gemeente Woensdrecht woont.

Mantelzorgcompliment

Alle mantelzorgers die geregistreerd staan bij de BWI en voldoen aan bovenstaande beschrijving komen in aanmerking voor het compliment. Zij ontvangen een uitnodiging om het compliment tussen half november en half december in één van de dorpskernen in ontvangst te komen nemen. Mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan, kunnen daarvoor nog t/m 14 december a.s. terecht bij de BWI.

Lars van der Beek, verantwoordelijk portefeuillehouder: “De gemeente waardeert de bijzondere inspanningen van mantelzorgers enorm. Zij zorgen met heel veel inzet en overgave voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. En dat vaak jarenlang, dag in dag uit. De mantelzorger is een ander tot steun, maar mag zelf niet worden vergeten. Zij verdienen een compliment!”

Ondersteuning

Om mantelzorgers te ondersteunen gedurende het jaar zijn er diverse voorzieningen.
De BWI organiseert bijvoorbeeld workshops, cursussen en ontmoetingen met andere mantelzorgers. Daarnaast kunnen zij regelen dat de zorg even wordt overgenomen door een zorgvrijwilliger, zodat de mantelzorger zelf een keer weg kan.

Ook op de Woensdrechtse Dag van de Mantelzorg worden zij in het zonnetje gezet. De BWI organiseert op 17 november a.s. een gezellige lunch met muzikale omlijsting in ’t Koetshuis in Putte. Wethouder Van der Beek spreekt er de mantelzorgers toe.

Reacties