BWB mag WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen verzenden

Foto: Jan Krijtenburg

De Waarderingskamer heeft goedkeuring gegeven aan BWB om de WOZ-waarden van 2022 bekend te maken.

Belastingsamenwerking West-Brabant zegt hier het volgende over:

Met deze goedkeuring geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. De Waarderingskamer beoordeelt elk jaar de uitvoering van de taxaties van onroerende zaken. De uitvoering door de BWB wordt door de Waarderingskamer als GOED beoordeeld. Onze WOZ-taxaties zijn van goede kwaliteit evenals onze kwaliteitsbeheersing, aldus de Waarderingskamer.

De Waarderingskamer is de toezichthouder op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en BWB is Belastingsamenwerking West-Brabant en int voor elf gemeenten en een waterschap  de waterschapsbelastingen zoals de zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffingen en ook de  gemeentelijke belastingen zoals de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, honden- en toeristenbelasting.

WOZ waarde 2022

De WOZ-waarde voor 2022 is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2021. In 2022 ontvangen huiseigenaren en bedrijven eind februari de jaarlijkse aanslag met gemeentelijke- en Waterschapsbelasting(en). Hierop staat ook de nieuwe WOZ-waarde van onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden.

Sterke stijging WOZ-waarden

De WOZ-waarde van huizen is belangrijk voor huizenbezitters, omdat de hoogte van een aantal belastingen hierop wordt gebaseerd. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor diverse belastingen en heffingen zoals de  onroerendezaakbelasting, de waterschapsbelasting, het eigenwoningforfait, de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting. Doordat de huizenprijzen afgelopen jaar opnieuw hard zijn gestegen, is ook de WOZ-waarde gestegen.

Dit betekent overigens niet automatisch dat men hierdoor daadwerkelijk meer belasting betaalt. Een hogere WOZ-waarde kan daarentegen wel leiden tot verlaging van de hypotheekrente. Neem daarvoor contact op met uw hypotheekverstrekker.

Ook kan het zijn dat een hogere WOZ-waarde op het aanslagbiljet staat doordat uw objectkenmerken zijn veranderd. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld het type van de woning, de grootte, de inhoud, ligging, onderhoud van de woning.

Uw WOZ-waarde te hoog?

Steeds meer burgers die vinden dat hun WOZ-waarde te hoog is, kiezen ervoor om rechtstreeks contact op te nemen met de BWB. Door te bellen met de taxateur is bezwaar indienen vaak helemaal niet meer nodig. U regelt eenvoudig een terugbelverzoek met de taxateur via www.bwbrabant.nl. De BWB taxateurs staan u graag te woord. Als het nodig is wordt de waarde aangepast. Dat bespaart veel tijd en voorkomt onnodige kosten.

Reacties

Cookieinstellingen