Burgemeesters schrijven brief over de grensafsluitingen

Controle aan de grens
Foto: Jan Krijtenburg

De burgemeesters van Kapellen, Stabroek en Woensdrecht hebben een gezamenlijke verklaring over de grensafsluiting gegeven.

De brief

Beste inwoners van de gemeenten Kapellen, Stabroek en Woensdrecht,

Waar de landsgrens door onze gemeenten de afgelopen jaren steeds minder als een barrière werd ervaren, is deze vanaf vandaag vanwege de uitbraak van het coronavirus letterlijk afgesloten. De federale overheid heeft de Belgische gemeenten opgedragen hier zorg voor te dragen. Wij realiseren ons als burgemeesters dat dit tot vervelende situaties leidt, omdat veel van onze inwoners gebruik maken van elkaars voorzieningen. Wij beseffen ook dat dit in het belang van de gezondheid een noodzakelijke maatregel is.

We verduidelijken graag nog een aantal zaken voor u voor wat betreft grensverkeer:

 • Niet-essentiële verplaatsingen tussen Nederland en België zijn verboden. Hieronder verstaan we dus ook recreëren, winkelen, boodschappen doen en tanken.
  Uitzondering hierop zijn verplaatsingen voor werk, mantelzorg of co-ouderschap.
 • Verschillende grensovergangen zijn gesloten en de Belgische autoriteiten controleren actief op grensovergangen.
 • Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over.
 • Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken moeten rekening houden met specifieke regels:
  • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
  • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij sneller de grens passeren.
  • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

We doen een dringende oproep op u als grensbewoner om de bovengenoemde maatregelen na te leven. Waar beide landen en haar inwoners normaal gesproken zonder belemmering in elkaar overgaan, ligt de situatie nu net anders. Dit kan onwennig, onprettig en onhandig zijn.
Het is van groot belang dat we in deze crisistijd gezamenlijk optrekken. Samen komen we door deze moeilijke periode heen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Van Mechelen, Kapellen
Burgemeester Frans, Stabroek
Burgemeester Adriaansen, Woensdrecht

Reacties