Bravis ziekenhuis sluit boekjaar 2020 af met positief resultaat

Foto:

Het Bravis ziekenhuis heeft ondanks COVID-19 de positieve jaarresultaten in 2020 kunnen voortzetten.

7,5 miljoen euro

Het resultaat van 7,5 miljoen euro is gelijk aan het resultaat dat in 2019 is behaald. De impact van de pandemie op de omzet en het resultaat is meegevallen. Weliswaar is de gerealiseerde omzet met bijna 10% gedaald. Dat is een gevolg van het afschalen van zorg om patiënten met COVID-19 te kunnen behandelen. Het omzetverlies is dankzij de landelijke regeling van zorgverzekeraars gecompenseerd en heeft het resultaat niet geraakt. Extra kosten als gevolg van COVID konden met de regeling worden gefinancierd.

Financieel gezond

Met het voortzetten van de positieve resultaten verbetert de vermogenspositie van het Bravis ziekenhuis en blijft het ziekenhuis financieel gezond.

Nieuw ziekenhuis

In aanloop naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis is financiering een belangrijke stap. Met voortzetting van de positieve resultaten kan deze stap met vertrouwen tegemoet worden gezien. Voor 2021 en 2022 zal echter de impact van COVID-19 op de patiëntenzorg en financiering nog onzekerheden kennen.

Bravis en Maatschappij

Op donderdag 17 juni 2021 houdt het ziekenhuis de bijeenkomst ‘Bravis en Maatschappij’, waarin de maatschappelijke verantwoording wordt afgelegd. Tijdens deze bijeenkomst een terugblik op COVID-19 en een blik op de toekomst en nieuwbouw. Het jaardocument 2020 zal dan als een digitaal jaarverslag beschikbaar komen.

Reacties

Cookieinstellingen