Bravis laat patiënten gegevens eenvoudig digitaal inzien

Foto:

Bravis werk niet alleen aan een nieuw ziekenhuis, maar ook aan een nieuwe visie en werkwijze. Digitalisatie speelt daar een grote rol in. Niet geheel toevallig dus, dat uit onderzoek blijkt dat Bravis als eerste ziekenhuis voldoet aan alle vereisten die nodig zijn voor een goede digitale informatie-uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Het Bravis ziekenhuis zegt in een persbericht grote stappen te hebben gezet in het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling met patiënten. Sinds mei dit jaar kunnen patiënten informatie van Bravis niet alleen inzien via MijnBravis, maar ook via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Afgelopen maandag is deze ontwikkeling getoetst aan de vereisten van VIPP 5 (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Uit dat onderzoek blijkt dat Bravis als eerste ziekenhuis voldoet aan alle vereisten die nodig zijn voor een goede digitale informatie-uitwisseling met PGO.

Inzicht in gezondheidsgegevens

Patiënten van het Bravis ziekenhuis kunnen via MijnBravis alleen hun ziekenhuisgegevens raadplegen. Een PGO is een app of website waar een patiënt in één overzicht ál zijn gezondheidsgegevens kan bekijken, zoals informatie van de huisarts, apotheek en ziekenhuis. Zorginstellingen krijgen via het programma VIPP 5 subsidie om digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO te verbeteren. Dit gebeurt in drie modules (stappen). Aan het halen van de modules zijn diverse eisen verbonden. Bij module 1 moeten de technische systemen van Bravis en de verschillende PGO’s goed aan elkaar gekoppeld zijn. Een andere eis is dat er minimaal 2500 keer is ingelogd in een PGO om de informatie uit de Bravis-dossiers te halen. Een auditor heeft deze week geconstateerd dat alle doelstellingen zijn behaald en daarmee is de subsidie voor module 1 definitief.

Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante ziet in deze ontwikkeling vooral voordelen voor de patiënt. “Door de informatie van huisarts, apotheek en ziekenhuis op één platform te bundelen krijgt de patiënt beter inzicht in de eigen gezondheidssituatie en wordt hij nog meer eigenaar van zijn eigen gezondheidsinformatie. Ik vind het een goede zaak dat het Bravis daar veel energie insteekt en in de ontwikkeling vooroploopt”, aldus Albert-Jan.

Het nieuwe Bravis

De aansluiting op de PGO is bovendien onderdeel van de visie 2030: ‘Het nieuwe Bravis’, waarin meer eigen regie en digitale gegevensuitwisseling een belangrijke plek hebben. De volgende stappen voor Bravis zijn dat patiënten ook vragenlijsten en e-healthtoepassingen kunnen koppelen en dat Bravis deze informatie vervolgens kan uitwisselen met andere ziekenhuizen. De verwachting is dat het ziekenhuis in juni 2023 het hele project afrondt.

 

Cookieinstellingen