‘Bravis en Maatschappij’ digitaal

Foto:

Jaarlijkse bijeenkomst ‘Bravis en Maatschappij’ dit keer digitaal.

Jaarlijks publiekelijk verantwoording

Het is een goede gewoonte geworden dat het bestuur van het Bravis ziekenhuis jaarlijks publiekelijk verantwoording aflegt over de gemaakte keuzes en vertelt over zijn toekomstplannen. De vijfde editie van ‘Bravis en Maatschappij’ op 17 juni was digitaal; in 2020 is de bijeenkomst vanwege de uitbraak van corona afgelast.

Terugblik op een jaar met corona

“Het was een uitzonderlijk jaar,” zegt Bianka Mennema, voorzitter van de raad van bestuur, tegen de bijna 70 online-deelnemers van de bijeenkomst, “en ik ben dan ook ontzettend trots op al mijn collega’s. Er is een enorme veerkracht getoond in de soms bijna onmogelijke opgave om goede zorg te blijven verlenen.” Anesthesioloog-intensivist Taco van der Ende schetst welke maatregelen Bravis heeft genomen vanaf het moment dat de eerste patiënten in februari 2020 met een ‘vreemd virus’ werden opgenomen.

Hoe de oprichting van verschillende crisisteams en regionale netwerken de ontwikkelingen rond covid-19 op de voet volgden. En hoe Bravis een opschalingsplan maakte voor de eigen covid-patiënten, maar waarmee er ook regionaal en landelijk bijgesprongen kon worden. In totaal werden er 2044 patiënten met corona opgenomen. De gemiddelde ligduur op de IC was maar liefst 24 dagen. “Maar de impact van het virus is niet in cijfers uit te drukken”, zegt de anesthesioloog-intensivist. “Er was rechtstreekse maar ook indirecte schade, doordat patiënten zorg gingen mijden. Uiteraard was er ook emotionele schade, die al helemaal niet te meten is. Gelukkig is onze kennis over het virus toegenomen en weten we beter hoe we moeten handelen als we in de toekomst opnieuw met een coronagolf te maken krijgen.”

Maar er was meer

“De coronapandemie was zo veelomvattend dat je bijna zou vergeten dat er nog veel meer gebeurd is in het ziekenhuis het afgelopen jaar”, vervolgt Bianka. “We hebben het boekjaar 2020 met een goed financieel resultaat afgesloten en als een van de eerste ziekenhuizen het predicaat Horizontaal Toezicht gehaald. Deze twee zaken betekenen dat Bravis een stabiele en betrouwbare organisatie is. Met de komst van Albert-Jan Mante per 1 juli wordt ook de vacature voor het lid raad van bestuur ingevuld. Zomer 2020 is de ontwikkeling van onze visie voor toekomstgerichte zorg samen met heel veel partijen afgerond. Met behulp van deze visie werken we tot toe naar Het nieuwe Bravis.”

Focus op gezondheid

De vijf ambities van het visiedocument en de uitwerking ervan werden toegelicht door Bas Bergmans en Nicole de Graauw. Bas is werkzaam als anesthesioloog-intensivist en is voorzitter van de medische staf, Nicole is internist-hematoloog en medisch manager van het Oncologie Centrum. De voorzitter van de medische staf vertelde dat de zorg gaat veranderen. Nederland is aan het vergrijzen en de zorgkosten nemen toe, bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt.

Regionale samenwerking, techniek en digitalisering zullen steeds belangrijker worden. Gelukkig is Bravis een organisatie met een stevig fundament. Hierdoor kan de organisatie inspelen op al deze veranderingen en medewerkers een plezierige werkomgeving bieden. Maar de rol van de patiënt zal ook veranderen; de patiënt krijgt een grotere stem in zijn behandeling. Daarbij past ook de afstemming van de juiste zorg op de juiste plek, in het ziekenhuis, vlak bij huis of zelfs thuis. De focus moet liggen op gezondheid en preventie, niet meer op de ziekte.

Heel veel projecten

“Hoe leuk is het dan als je concreet aan de slag kunt met deze ambities”, zegt internist-hematoloog Nicole de Graauw. In sneltreinvaart loodst ze de deelnemers door tientallen projecten om zorg van de toekomst nu al mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door preventie met het Rookvrije Bravis, beweegborden en de oprichting van het regionaal centrum voor cholesterol. Of om plezier in het werk te houden met de Bravis Innovatieschool. Ze noemt de Bravispunten verdeeld over de regio, de passende zorg voor kwetsbare ouderen en de mogelijkheid om thuis te dialyseren of chemotherapie te ontvangen. Ook vertelt ze dat er al veel technologie ingezet wordt, zoals operatierobots en de slimme pleister die gegevens meet en direct opslaat in het patiëntdossier.

Nicole: “De slimme pleister heeft tijdens corona op de IC haar waarde goed bewezen en zal binnenkort op alle afdelingen van het ziekenhuis gebruikt gaan worden.” Iemand vraagt of de zorg wel voor iedereen toegankelijk blijft. De internist-hematoloog vertelt dat nieuwe ontwikkelingen altijd eerst besproken worden met de patiënten. “Patiënten zijn soms huiverig voor zorg thuis. Maar als ze dat eenmaal gewend zijn, willen ze niet meer anders.” Bas: “We besteden veel aandacht aan de communicatie, zodat de zorg ook voor anderstaligen en laaggeletterden begrijpelijk blijft. In de Bravis Digituin helpen we iedereen die dat wil met inloggen in Mijn Bravis, het installeren van de Beter Dichtbij-app of met beeldbellen.”

Nieuwbouw

Naast de vijf genoemde ambities is er nog een zesde, namelijk het realiseren van een nieuw ziekenhuisgebouw in 2025. Leo Simons, clustermanager bedrijfszaken, hoopt dat hij volgend jaar de eerste schetsen kan laten zien, maar zover is het nu nog niet. Hij vertelt over het lange proces van het opstellen van een programma van eisen naar het ontwerpen en uiteindelijk het bouwen van een nieuw ziekenhuis.

“We willen een duurzaam en functioneel gebouw dat qua uitstraling en vormgeving past in het nieuwe landschapspark van De Bulkenaar. We hopen het tweede all-electric ziekenhuis van Nederland te worden.” Om dit te bereiken werkt het ziekenhuis nauw samen met de gemeente Roosendaal en zorgpartners. Bovendien kan iedereen die dat wil meedenken over de realisatie van het nieuwe ziekenhuis via het Bravis panel.

Zorgplein

Naast de komst van het nieuwe ziekenhuis breidt Bravis ook de aanwezigheid in de regio uit. In Steenbergen, Oudenbosch en Sint Willebrord zijn Bravispunten geopend. Tholen en Hoogerheide volgen. Daarnaast wordt een zorgplein in Bergen op Zoom voorbereid. Op het moment dat daar de huidige locatie sluit komt er een nieuwe voorziening op een nader te bepalen locatie, gericht op ouderen en chronisch zieken met poliklinische zorg. Hierdoor blijft Bravis in het gehele verzorgingsgebied in de zorgbehoefte voorzien.

Bianka Mennema sluit de online-presentatie af met de wens dat volgend jaar de bijeenkomst weer met publiek mag zijn. “Ik weet door uw vragen dat u er bent, maar toch mis ik u om écht het gesprek aan te kunnen gaan”, aldus de voorzitter van de raad van bestuur.

Reacties

Cookieinstellingen