Borstels bij picknicksets en en bij bankjes in gemeente Woensdrecht

Foto: Loes Kools

Burgerinitiatief van Loes Kools zorgt voor borstels bij picknicksets en bankjes om deze schoon te maken voor de gebruikers.

Initiatiefneemster Loes Kools zegt er het volgende over:

“Na constatering dat sommige banken in onze gemeente vuil zijn of dat er zand en/of afval van bomen of vogelpoep op lag en dit mensen ervan kan weerhouden om te gaan zitten, is het idee ontstaan heel simpel onder elke bank of bij een picknickplaats onder één bank of tafel een borstel te bevestigen.

De borstels zijn met het handvat d.m.v. van een zadelbeugel met twee schroeven te bevestigen. De borstel kan er dan zo uitgenomen worden.

De borstel is stug waardoor vastzittend vuil makkelijker verwijderd kan worden. Vaak hebben mensen een flesje water bij, waardoor het vuil nog simpeler verwijderd kan worden. Als het geregend heeft kan er ook het water mee weg geveegd worden. Er zitten geen scherpe kanten aan de borstel en deze is compact.

In het ergste geval zouden de borstels weggehaald kunnen worden. Helaas blijkt dit nu al op enkele plaatsen het geval te zijn. Degene die dat doet is een dief en dat voor nog geen één euro. Een optie was de borstels met aan een ketting te bevestigen, maar dat brengt ook weer risico’s mee. Vandaar dat daar niet voor gekozen is.

Er is toestemming gegeven vanuit het initiatieventeam en het initiatief wordt nu op gezet als een pilot en ondertussen zijn er zestig borstels aangeschaft. Het initiatief word door een aantal raadsleden, collegeleden en burgerleden financieel en praktisch ondersteund, zodat het de burger zelf écht niets kost.

Afgelopen zaterdag zijn we met vier mensen gestart met de montage. We hebben vooral de bankjes en picknicksets langs de (doorgaande) wegen van de fietsroutes voorzien van een borstel.

Na het seizoen wordt er geïnventariseerd of en hoe dit verder uitgebreid gaat worden. De borstels worden schoongemaakt en eventueel vernieuwd. Er wordt dan gekeken of het nut heeft bij nog meer banken of picknicksets een borstel te plaatsen.

In het totaal zijn er zo’n 25 stuks picknickset en zo’n 208 zitbanken. De borstels die niet meer schoon te krijgen zijn kunnen hergebruikt worden door hier bijvoorbeeld voetveegplankjes van te maken.”

Reacties