Armoede, snelheidscontrole en een koffer vol drugs

Snelheidscontrole op de Antwerpsestraat
Foto: Jan

Op de Veiligheid dag, dinsdag in Putte, konden de deelnemers hands-on ervaring opdoen met verschillende zaken zoals buurtpreventie, snelheidscontroles en meer.

De Veiligheid dag was georganiseerd op initiatief van de buurtpreventie en de politie in samenwerking met de gemeente Woensdrecht. Op een hele middag en avond kregen raadsleden, pers, ambtenaren en de leden van de buurtpreventie informatie over armoedebeleid en hoe armoede te herkennen, wat er aan gedaan kan worden.

Tevens was er een voorlichting over de verschillende soorten verdovende middelen waarmee onder andere de buurtpreventie mee in aanraking kan komen en werd er een snelheidscontroleactie gehouden op de Antwerpsestraat.

De opening

Na een kopje koffie werd de middag geopend door burgemeester Adriaansen. Hij vertelde over de verbreding van de taken van de buurtpreventie in Putte. Zo was er onlangs de opening van de pop-up store over brandveiligheid (zie het artikel hierover op deze site). Er is natuurlijk de ‘core-business’ van de buurtpreventie, de surveillance maar daar komt nu ook een verbreding richting sociaal domain.

De burgemeester prees de aanpak van burgers en buurtpreventie bij het doorgeven van bruikbare informatie over overlast zodat de politie doeltreffend kon optreden tegen hangjongeren en drugsoverlast. Het ‘schoenspoor’ project voor het terugbrengen van het aantal woninginbraken werd ook als succes genoemd. Helaas blijkt nog steeds bij ‘inbraken’ geen sprake van braak maar van een open deur of raam te zijn. Door mensen hier bewust van te maken wordt het aantal inbraken verminderd.

Burgemeester Adriaansen opende de middag

Het armoedepact

Het eerste onderwerp op de agenda was een presentatie van wethouder Lars van der Beek over armoede en het armoedepact. In de gemeente Woensdrecht leeft 7% van de bevolking onder de armoedegrens. Per kern zijn er wel verschillen maar als geheel ligt het percentage in de gemeente Woensdrecht wat hoger dan in qua bevolkings aantal vergelijkbare gemeentes.

Lars van der beek vertelde over het armoedepact

 

Armoede kan verschillende  oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld werkeloosheid, lage opleiding, een domme beslissing, arbeid ongeschiktheid en scheiding. Meestal spelen meerdere oorzaken een rol.

In de gemeente Woensdrecht leeft één op de tien kinderen in een gezin onder de armoedegrens en één van de doelstellingen van het armoedepact is ook het bieden van toekomstperspectief en gelijke kansen voor deze kinderen.

Een gevolg van armoede is vaak een gebrek aan maatschappelijke participatie, meedoen in de maatschappij zoals lid zijn van een sportvereniging of ander club. het gevolg is dan eenzaamheid. Het blijkt dat mensen die langdurig in armoede leven 3 tot 5 jaar eerder overlijden en dat kinderen een grotere kans hebben later zelf ook in een armoede situatie terecht te komen.

Het armoedepact en de amropede estafette zijn bedoelt om meerdere instanties zoals scholen, sportverenigingen nutsbedrijven en andere organisaties samen te laten werken in het signaleren van armoede en de bestrijding hiervan. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de nutsbedrijven en woning corporaties.

Mensen die een huur achterstand hadden werden na verloop van tijd uit de woning gezet. Mensen die een achterstand hadden bij de nutsbedrijven werden afgesloten van gas en elektriciteit. Tegenwoordig, door het armoedepact, geven deze bedrijven voordat de situatie escalleert een melding aan de gemeente zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. Zo zijn er in de gemeente Woensdrecht in 2017 (tot 1 september) al 86 huisuitzettingen voorkomen kunnen worden.

De rol die de buurtpreventie in dit geheel kan spelen is het zijn van ogen en oren in de wijk en signalen doorgeven aan de juiste instanties. het taboe op armoede moet doorbroken worden zodat de mensen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

WijZijn Woensdrecht

Aansluitend aan de wethouder zijn verhaal vertelden Amy Bakx en Meggie Drapers van WijZijn Traverse Groep over de armoede die zij tegen komen. Vaak gaan eenzaamheid en armoede samen maar armoede is niet per definitie eenzaamheid en rijkdom is niet een middel tegen eenzaamheid. De een beleeft het heel anders dan de ander.

Zij lieten op het scherm een aantal voorbeelden zien, waaraan bijvoorbeeld buurtpreventieleden een armoede probleem kunnen herkennen. Zij lieten als voorbeelden foto’s zien van zwaar verwaarloosde tuinen, tuinen vol hondenpoep en huizen vol opgestapelde rotzooi. Verwaarloosde dieren of huizen vol troep zijn vaak een signaal van veel meer problemen. iemand heeft zijn of haar grens bereikt en ziet niet mer hoe het opgelost moet worden. Soms is één goede opruimbeurt voldoende om iemand er weer bovenop te helpen

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ‘regietafel’. Dit is een overleg waar alle partijen, inclusief de betrokkenen aan tafel zitten om het probleem en de oplossing ervan te bespreken. Ook de dames van WijZijn gaven aan dat het signaleren en doorgeven van problemen heel belangrijk is. Een schrijnend voorbeeld hoe dit mis kan gaan was dat een inwoner van de gemeente Woensdrecht al vijf jaar van gas en elektra was afgesloten voordat dit opgemerkt werd. De buurtpreventie zou dit soort situaties in de toekomst kunnen opmerken doordat er bij iemand ’s avonds helemaal nooit licht brand


Amy Bakx en Meggie Drapers van WijZijn Traverse Groep

Signalen van deze en soortgelijke problemen kunnen op verschillende manieren doorgegeven worden. Dat kan onder andere aan BWI Woensdrecht of aan WijZijn aan de Kromstraat in Hoogerheide of aan één van de onafhankelijke cliëntondersteuners.

De Buurtpreventie

Na deze theorie werden er drie groepen geformeerd die samen met mensen van de buurtpreventie door Putte liepen. Er werd gekeken of de signalen die genoemd waren in de presentaties ook in de praktijk te vinden waren en natuurlijk was het ook een mooie gelegenheid om eens te zien wat de buurtpreventie zoals doet. Vanuit MFC De Biezen gingen de drie groepen elk een andere kant uit.

Met de buurtpreventie teams op pad

Eén van de plaatsen waar door de samenwerking tussen burgers, buurtpreventie en politie een mooi resultaat is behaald is de omgeving van de eendenvijver in Putte. Eerst een berucht gebied door de overlast en intimidatie van drugsdealers en nu weer een gewoon stukje park.

Een van de teams kwam de patrouillerende politie tegen bij de eendenvijver

Drugs in soorten en maten

Mark de Jong van de politie gaf een presentatie over de verschillende soorten drugs waar mensen mee te maken kunnen krijgen. Hij had een koffer vol verschillende soorten drugs en attributen meegenomen en legde onder andere legde het verschil uit tussen natuurlijke drugs en synthetische drugs en had van veel soorten drugs een voorbeeld bij zich, zodat de mensen van de buurtpreventie ze konden herkennen. Opmerkelijk was het blikje Fanta dat op tafel stond. Niet het vergeten blikje drinken van de politieman maar een vernuftige verstop-plaats voor een zakje heroïne. Ook een openschroefbare ‘batterij’ om pillen in te verbergen lag op tafel.

Een tafel voor verboden middelen

Hij legde ook uit hoe drugs, zowel harddrugs als softdrugs, vaak gemengd wordt met andere stoffen om zo meer volume dus meer opbrengst te verkrijgen. Een risico voor de gebruiker die niet weet wat hij binnen krijgt.

Een gevaar voor de gebruiker van verschillende van deze middelen is ook een foute dosering. Met paddo’s (paddenstoelen met een halliculerende werking) kan iemand eerst niets merken, dan meer nemen, en dan opeens is het te veel en denkt iemand dat hij van drie hoog kan vliegen……..

Druggebruik is niet tegen te houden maar de overheid probeert wel om het in de hand te houden door het te reguleren (wat iets anders is dan het te legaliseren). De politie probeert om de overlast voor de bevolking tegen te gaan door op te treden tegen overlast veroorzakende drugsdealers en het opruimen van bijvoorbeeld hennep plantages.

Nog steeds is hierbij de hulp van de burgers nodig voor het signaleren van hennep plantages, noteren en doorgeven van kentekens van auto’s van drugdealers et cetera, zodat de politie gericht kan optreden.

De snelheidcontrole

Terwijl de ene groep voorlichting over drugs kreeg, was een andere groep actief met het controleren van de snelheid in de 30 km zone van de Antwerpsestraat. De politie was met een aantal politiemensen, vrijwillige politie en twee laserguns gekomen. De mensen van de buurtpreventie konden zo eens ervaren hoe zo’n snelheidscontrole in zijn werk gaat.

Uitleg over de lasergun voor snelheidsmeting

Snelheidscontrole in volle gang

Automobilisten die te hard reden werden door de politie de parkeerplaats op gedirigeerd en kregen een gesprekje met buurtpreventie en politie, een waarschuwing en een foldertje met de boetes die bij bepaalde snelheden uitgedeeld worden.

Een automobilist wordt de parkeerplaats opgestuurd voor een gesprek en waarschuwing

Een ernstig gesprek

De hoge boetes bij snelheids overtredingen

Gedurende de controle actie werden snelheden gemeten tussen de 30 km en 50 km per uur in een 30 km per uur zone. Een enkeling reed nog iets harder en sommige automobilisten zagen de controle waarschijnlijk staan en reden snel een zijstraat in.

Afsluiting

Na afloop van de snelheidsactie en de drugsvoorlichting riep burgemeester Adriaansen een paar leden van de buurtpreventie naar voren. De bij deze veiligheid dag aanwezige raadsleden waren vol lof over de inzet van de buurtpreventie teams en gaven ook toe zich niet gerealiseerd te hebben hoe hard er achter deschermen aan de veiligheid gewerkt wordt door onder andere de buurtpreventie teams en politie.

Wijkagent Ron van der Wel vertelde aan het eind van de dag nog dat er, terwijl de veiligheid dag in volle gang was, twee drugsdealers opgepakt waren door de politie.

De afsluiting met burgemeester en buurtpreventie

 

Praktische informatie

Clientondersteuners:

In de gemeente Woensdrecht zijn drie vrijwilligers als cliëntondersteuner actief. Dit zijn Henk van de Brug, Marjon Diepenbroek en Elcilia Kleinschmidt.
Henk van de Brug heeft als werkgebied Putte, Hoogerheide en Huijbergen. Hij is zeven dagen per week bereikbaar op nummer 06 4650 5116. Marjon Diepenbroek heeft voornamelijk Woensdrecht en Hoogerheide als aandachtsgebied en is op maandag en dinsdag bereikbaar op nummer 06 3073 5743. Voornamelijk in Ossendrecht maar ook in Hoogerheide is Elcilia Kleinschmidt actief. Zij is op maandag- en dinsdagochtend bereikbaar op nummer 0164 712197

WijZijn Woensdrecht

Adres: WijZijn Woensdrecht, Kromstraat 4, 4631 KH Hoogerheide
Inloopspreekuur: Maandag en woensdag van 13.30 – 14.30 uur
Telefoon: Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur kunt u bellen naar 0164 237 056
E-mail: [email protected]
Website: www.wijzijnwoensdrecht.nl

BWI Welzijn

Adres: Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, Kromstraat 4, 4631KH Hoogerheide
Telefoon: 0164-672049
Email adres: [email protected]
Website: bwiwoensdrecht.nl

Reacties