Aftrap PR-campagne Jonge Mantelzorgers door Eric Corton

Eric Corton
Eric Corton
Foto: Jan Krijtenburg

Donderdagmiddag werd door Eric Corton in de bibliotheek in Hoogerheide de PR-campagne Jonge Mantelzorgers gelanceerd.

Ongeveer 25% van de kinderen tot en met 18 jaar groeit op in een gezin waar iemand ziek, beperkt of verslaafd is. Deze kinderen dragen thuis verantwoordelijkheden, maken zich zorgen en ervaren dat de aandacht vaak uitgaat naar degene die ziek is in plaats van naar henzelf. Deze groep kinderen zijn jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers praten doorgaans niet uit zichzelf over hun situatie. Ze beschouwen hun zorgtaken alsnormaal en voelen zich niet uitzonderlijk. Soms schamen ze zich zelfs om erover te spreken. Toch hebben zij extra ondersteuning nodig om gezond op te groeien.
Het is opvallend dat jonge mantelzorgers zich vaak niet herkennen in deze term. Ook hun omgeving is zich vaak niet bewust van hun situatie. Hierdoor krijgen ze niet altijd de erkenning en/of ondersteuning die ze verdienen.

BWI Woensdrecht heeft daarom een PR-campagne opgezet om meer bekendheid te geven aan jonge mantelzorgers. Van 1 juni tot 7 juni is de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger. Een mooi moment om de nieuwe PR-campagne te presenteren en stil te staan bij deze bijzondere doelgroep.

Kick-off campagne

De meeste aanwezigen, veelal medewerkers uit het basis- en voortgezet onderwijs zijn specifiek uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en bij te dragen aan de her- en erkenning van de jonge mantelzorgers. De campagne wordt door alle mantelzorgsteunpunten op de Brabants wal en Tholen mee gedragen.

Opening door Eric Corton

Na een welkom door de coördinator Steunpunt Mantelzorg Lenny van Winkel-van Kaam kreeg Eric Corton het woord.
Een artistieke duizendpoot, wordt hij ook wel genoemd. In Nederland bekend als acteur, radiohost, tvpresentator, schrijver en zanger. Maar ook als zij-instromer in de zorg.

Corton vertelde dat hij jarenlang mantelzorger voor zijn dementerende vader was. Uiteindelijk liet hij zich opleiden en werkt nu twee dagen in de week in de ouderenzorg. Vanuit deze ervaring deelt hij zijn affiniteit met mantelzorg, vrijwilligerswerk en werken in de zorg.

Hij noemde ook de invloed die mantelzorg heeft op de ontwikkeling en toekomst van een jonge mantelzorger. Eén van de jonge mantelzorgers was bij de bijeenkomst aanwezig. Naomi is mantelzorger voor haar tweelingzusje Evy die door zuurtofgebrek bij de geboorte CP* en CVI* heeft

Naomi in gesprek met Eric Corton

Naomi vertelde dat ze helpt met het wassen en aankleden en soms ook met de medicatie van haar zusje en dat dit soms best moeite kost, speciaal als haar zusje wel eens boos wordt. Ze vertelde ook dat het wel fijn was dat ze op school een juf en meester had die de situatie kenden en haar soms vragen hoe het met haar gaat.

Een stille groep

Mark Inja, directeur van de BWI gaf een verdere toelichting op de PR-campagne Jonge Mantelzorgers.

Mark Inja en Eric Corton

Hij noemde de jonge mantelzorgers een  stille groep. Ze zien zichzelf niet als mantelzorger en willen niet in de belangstelling staan. “Je doet het gewoon”. Het is knap als ze er over willen vertellen. De groep die herkent wordt als jonge mantelzorger groeit, zowel in de gemeente Woensdrecht als ook in bijvoorbeeld Roosendaal en Bergen op Zoom.

Het doel van de PR-campagne Jonge Mantelzorgers is bekendheid geven aan het verschijnsel zodat er, met name op scholen, rekening mee gehouden kan worden maar ook voor erkenning voor de jonge mantelzorgers die vaak helemaal het etiket ‘mantelzorger’ niet willen hebben.

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert ook activiteiten voor de jonge mantelzorgers (jong is van vier tot vierentwintig jaar), gericht op de leeftijdscategorie van de jongeren. Evenementen waar ze even zichzelf kunnen zijn, tijd voor zichzelf hebben en even de aandacht voor ‘die andere’ even kunnen vergeten. Deze activiteiten zijn een succes en vaak worden er tegenwoordig ook vriendjes bij betrokken, waardoor de bekendheid toeneemt.

Basis- en voortgezet onderwijs

De zorg en aandacht voor de jonge mantelzorgers is een al langer lopende actie maar deze PR-campagne is bedoeld om het weer even onder de aandacht te brengen, en nu speciaal gericht op het onderwijs.

De PR-campagne, gericht op zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, moet ervoor zorgen dat jonge mantelzorgers herkent worden en ondersteund worden. Voor zowel boven- als onderbouw in het basis onderwijs als ook voor het voortgezet onderwijs waren er banners, posters stickers en flyers beschikbaar en in de bibliotheek werden de banners onthuld.

Naomi kijkt toe terwijl Lenny van Winkel-van Kaam en Eric Corton de banners onthullen

Na de onthulling werden de posters stickers en flyers beschikbaar en konden de aanwezigen nog vragen stellen over de campagne.

De Flyer

Links

* Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging van de hersenen en Celebral Visual Impairment ((CVI) een stoornis waarbij de hersenen de beelden die ze binnen krijgen niet goed verwerken of anders interpreteren.

 

Cookieinstellingen