Aanbesteding leerlingenvervoer afgerond

De huidige vervoerder
Foto: Regioactueel stockfotos

Munckhof Regie is door de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom aangewezen als de nieuwe vervoerder voor het leerlingenvervoer.

Weinig verandering

Voor de kinderen en ouders verandert er weinig: de chauffeurs en de routes blijven vrijwel overal hetzelfde.

Portefeuillehouder Lars van der Beek: “Ik ben blij dat we een nieuwe vervoerder hebben die bereid is om voor de kinderen en hun ouders alles zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Deze kinderen hebben baat bij een vaste routine en de vertrouwde chauffeurs. Dit was ook een belangrijke eis in de aanbesteding.”

Duurzaam vervoer

Met de gunning is het leerlingenvervoer in principe voor de komende drieënhalf jaar belegd bij Munckhof. Het contract gaat in per 1 januari 2020. De kosten voor leerlingenvervoer nemen toe voor beide gemeenten. Van der Beek: “We hebben een verantwoordelijkheid om vervoer te regelen voor deze doelgroep en ook op het gebied van duurzaamheid moeten we mee met de tijd. Zero emissie was een eis in de aanbesteding. Munckhof scoorde daar goed op: deze organisatie is al langer bezig om duurzaam vervoer te kunnen realiseren.”

Voor een speciale doelgroep

Leerlingenvervoer is voor kinderen met een lichamelijk, zintuiglijke of verstandelijke beperking die niet zelfstandig en niet onder begeleiding van ouders/verzorgers van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen reizen. Het gaat om scholen waarbij de afstand van huis naar school méér dan 6 kilometer bedraagt voor zowel (speciaal) basisonderwijs als (speciaal) voortgezet onderwijs. In Woensdrecht gaat het gemiddeld om zo’n 100 aanvragen per schooljaar.

Meer kosten voor gemeente

Een tegenvaller voor de gemeente, op de toch al krappe budget, is dat het leerlingenvervoer zo’n €60.000 tot €100.000 duurder uitvalt dan het huidige contract. Deze kostenstijging wordt mede veroorzaakt door de duurzaamheidseisen die aan het leerlingenvervoer gesteld moeten worden.

Reacties