‘Aan de GFT+E bak’ actie

Foto: Jan Krijtenburg

Zaterdag 29 februari start in Putte een actie voor bewustwording over het acheiden van GFT-afval, incusief etensresten.

Speciaal team gaat Woensdrechtse kernen in om ook etensresten uit restafval te krijgen

Binnenkort krijgt een driehonderdtal huishoudens binnen de gemeente Woensdrecht de mogelijkheid om hun afval nog beter te scheiden. Vanaf zaterdag 29 februari namelijk trekt een GFTeam een drietal zaterdagen langs de deuren in eenzelfde aantal Woensdrechtse kernen, om inwoners te wijzen op het op juiste wijze scheiden van hun GFT-afval en het feit dat etensresten daar ook toe behoren. Voortaan wordt dan ook gesproken van GFT+E. Op zaterdag 29 februari vanaf 13.00 uur vergezelt wethouder Kielman het GFTeam in Putte.

Op 28 maart is het GFTeam in Hoogerheide en 25 april in Ossendrecht.

GFT+E-verzamelbakje

In ruil voor deelname aan deze pilot ontvangen de inwoners van de drie gekozen kernen een GFT+E-verzamelbakje voor op het aanrecht, met daarbij behorende composteerbare zakjes. Ook een flyer met uitleg over GFT+E maakt deel uit van de ingezette middelen

Minder kilo’s, minder kosten

GFT+E is vaak zwaar en komt dagelijks vrij tijdens bijvoorbeeld het koken. Ongemerkt verdwijnen er zo heel wat kilo’s GFT+E in het restafval, waardoor de de restafvalcontainer sneller vol is en deze vaker op straat aangeboden moet worden. Nogsteeds blijkt bij SAVEr dat 30% van het restafval etensresten betreft. Voor elke aanbieding met restafval moet betaald worden, terwijl GFT+E-afval gratis is. Alle reden dus om GFT+E zo goed mogelijk apart te houden.

Extra aansporing

Op zaterdag 29 februari komt het GFTeam naar Putte. Zo’n 100 adressen aan de Azaleastraat, Orchideestraat, Seringenstraat, Anjerstraat en Pastoor Woltersstraat worden bezocht. Op zaterdag 28 maart is Hoogerheide aan de beurt (Kamerlingh Onnestraat en Huijgensstraat).
Op zaterdag 25 april bezoekt het GFTeam Ossendrecht (De Ploeg, Burgemeester van Gilshof, Kerkstraat).

VANG-doelstellingen

De pilot met GFT+E vindt zijn oorsprong in de VANG-doelstellingen ((Van Afval naar Grondstof), die de rijksoverheid heeft opgelegd aan lokale overheden: in 2020 moet de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar gedaald zijn naar 100 kg (in Woensdrecht nu nog gemiddeld 180 kg). Het beter apart houden van GFT+E moet leiden tot een daling van de hoeveelheid restafval.

Vervolg

De resultaten van de pilot worden uiteraard geëvalueerd en geven wellicht aanleiding tot een vervolg bij meerdere huishoudens. Er worden niet alleen pilots gehouden in de gemeente Woensdrecht. Ook in de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderberge zullen gelijksoortige proeven plaatsvinden.

De gemeente Woensdrecht is de eerste gemeente waar deze actie gehouden wordt.


Reacties