75+ rijbewijzen en mantelzorg compliment blijven toch buiten schot

Foto: Jan Krijtenburg

In tegenstelling tot wat in de Wijzigingsvoorstellen Woensdrechtse programmabegroting 2020 stond, gaan de besparingen op de leges op 75+ rijbewijzen en het mantelzorg compliment niet door.

Bij de besprekingen van de Wijzigingsvoorstellen Woensdrechtse programmabegroting 2020, wijzigingsvoorstellen om de begroting weer in het zwart te krijgen, heeft de gemeenteraad van Woensdrecht verzocht om de besparingen op de leges voor rijbewijzen voor 75’plussers en de besparing op het mantelzorg compliment niet door te voeren.
De impact van deze besparingen op de totale begroting is relatief klein.

Reacties