22 Mei, Openbare vergadering Dorpsplatform Woensdrecht

Foto: Jan

Tijdens deze vergadering zal onder meer bouwbedrijf de Nijs Soffers een toelichting geven op de (ver)bouwplannen van de kerk en kerktoren en zal de aangepaste Leefbaarheidsagenda worden besproken.

De vergadering wordt gehouden in ’t Blickvelt aan Dorpsstraat 49 in Woensdrecht en begint om 19:30 uur.

De agenda van deze avond

1. Opening, berichten van verhindering, vaststellen agenda.
Afscheid Niek van Essen; welkom heten Marjolein van Put.

2. Inventariseren inspreekpunten.

3. Stand van zaken (ver)bouwplannen kerk en kerktoren.
Nieuws over de kerk en kerktoren. Bouwbedrijf de Nijs Soffers zal een toelichting geven op de (ver)bouwplannen van de kerk en kerktoren.

4. Verkeerssituatie De Poorte.
De nieuwe verkeerssituatie in de Berglaan is definitief geworden. Ervaringen van omwonenden.

5. Verplaatsen speeltoestellen van ‘t Marktje.
Er is een enquete gehouden onder de bewoners van ’t Marktje. Ze zijn gevraagd of de speeltoestellen mogen worden verplaatst. De meerderheid heeft geen bezwaar. De speeltoestellen zullen worden verplaatst naar het grasveldje bij de Stompetorenlaan.

6. Plaatsen gerenoveerde bankjes in Woensdrecht.
Het dorpsplatform geeft een overzicht van de geplaatste bankjes en picknicksets.

7. Overlast van hondenpoep.
Het dorpsplatform vraagt aandacht voor het steeds groter wordende probleem van hondenpoep.

8. Leefbaarheidsagenda.
De Leefbaarheidsagenda is aangepast en wordt tijdens de vergadering besproken.
De leefbaarheidsagenda is HIER te downloaden

9. Gemeentelijk beleid verwijderen asbesthoudende leidingen.
Naar aanleiding van een situatie in de Bossestraat, wordt de wethouder gevraagd een toelichting te geven op het door de gemeente gevoerde beleid ten aanzien van het verwijderen van asbesthoudende leidingen.

10. Evaluatie Wallenbal 2.0
Het Wallenbal 2.0 wordt tijdens de vergadering geevalueerd.

11. Stand van zaken nieuwe basisschool De Poorte/De Stappen
Het is alweer een jaar geleden dat de plannen om een nieuwe bassischool in Woensdrecht te bouwen, zijn bekend gemaakt. Er is al enige tijd niets meer van gehoord. Het dorpsplatform is benieuwd naar de stand van zaken.

12. Mededelingen:
Vanuit de gemeente, Wethouder Jeffrey van Agtmaal
vanuit WMO-adviesraad
vanuit BWI
Waarnemend Wijkagent, Frank van der Molen
Wijkteam, Wannes van Kempen

13. Rondvraag en sluiting

Datum volgende openbare vergadering 20 november 2018

Reacties