Wat als u zelf niet kunt gaan stemmen ?

Stempassen
Foto: Jan

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Stemmen bij volmacht (iemand anders gaat voor u stemmen)

Deze persoon die u de volmacht geeft mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Woensdrecht woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen.

Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.

Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stemmen bij volmacht voor het referendum

Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Woensdrecht woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen bij de afdeling dienstverlening, team verkiezingen of per mail aanvragen via [email protected].

De schriftelijke/digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Reacties