Gemeente Woensdrecht helpt De Meet uit Ossendrecht en WVV uit Woensdrecht verduurzamen

Foto: Jukka Niittymaa

Twee sportverenigingen -Tennisvereniging De Meet uit Ossendrecht en Voetbalvereniging WVV uit Woensdrecht- hebben bij de gemeente een verzoek ingediend voor het aanvragen van een geldlening voor duurzame maatregelen.

Duurzaamheidsvisie

De gemeente Woensdrecht heeft met inwoners, verenigingen en bedrijven een duurzaamheidsvisie en –uitvoeringsprogramma opgesteld. Als gemeente nemen we zelf duurzame maatregelen, maar dit is niet genoeg, we moeten dit echt samen oppakken. Hierover is dan ook afstemming met de sportverenigingen.

Twee sportverenigingen -Tennisvereniging De Meet uit Ossendrecht en Voetbalvereniging WVV uit Woensdrecht- hebben bij de gemeente een verzoek ingediend voor het aanvragen van een geldlening van in totaal €36.000,-. Het college heeft onlangs besloten aan beide verenigingen een geldlening beschikbaar te stellen. Voor de aanvraag van tennisvereniging De Meet geldt vanwege de hoogte van het bedrag nog wel dat ook de gemeenteraad goedkeuring moet geven.

Achtergrond

De gemeente Woensdrecht heeft op het gebied van duurzaamheid een visie en een uitvoeringsprogramma opgesteld samen met diverse partijen. Wethouder Van Agtmaal: “We realiseren ons dat we als gemeente hierin een voorbeeldfunctie hebben en nemen dan ook diverse duurzame maatregelen.

Zo is alle openbare verlichting vervangen door LED-verlichting, kijken we kritisch naar onze afvalinzameling, is er aandacht voor het inkopen en opwekken van duurzame energie, zijn er vele gebiedsontwikkelingen op de Brabantse Wal waarbij biodiversiteit bevorderd wordt en zijn er in alle kernen laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst.

Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet, om de gemeente duurzaam te maken hebben we ook de hulp nodig van inwoners, verenigingen en bedrijven. Er is daarom ook afstemming met de sportverenigingen om duurzaamheidsmaatregelen mogelijk te maken.”

Zowel tennisvereniging De Meet uit Ossendrecht als voetbalvereniging WVV uit Woensdrecht willen investeringen doen voor duurzame energiemaatregelen en hebben de gemeente recentelijk benaderd voor het aanvragen van een geldlening hiervoor.

Aanvragen

Tennisvereniging De Meet heeft als geprivatiseerde sportvereniging de wens om de veldverlichting te vervangen door LED-verlichting. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij toekenning van deze subsidie blijft er een saldo van €28.000,- open staan en hiervoor heeft de vereniging de gemeente om een geldlening gevraagd.

Voetbalvereniging WVV wil graag zonnepanelen plaatsen en heeft hiervoor al inkomsten behaald vanuit diverse subsidies. Het restant dat hier open blijft staan is €8000,-. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan beide verenigingen een geldlening beschikbaar te stellen.

Met de verenigingen worden afspraken rondom terugbetaling gemaakt. Voor de aanvraag van tennisvereniging De Meet geldt vanwege de hoogte van het bedrag nog wel dat ook de gemeenteraad goedkeuring moet geven.

Verdere verduurzaming

Naast deze twee verenigingen zijn meer verenigingen in de gemeente Woensdrecht met verduurzaming bezig.

Binnen de gemeente is de deskundigheid aanwezig voor de begeleiding van deze trajecten en het assisteren bij subsidieaanvragen bij diverse instanties zoals het rijk en de provincie en verenigingen worden dan ook aangemoedigd om hier gebruik van te maken.

Reacties